BA Uitbating

Deze polis dekt de extra - contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit.  Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dus op in de beroepensfeer.

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extra – contractuele aansprakelijkheid verzekert kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Lees meer

Professionele Brandpolis

Een brandpolis op maat vergoedt niet enkel brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), fabriek, restaurant, … maar komt ook tussen bij storm- en hagelschade, waterschade, glasbreuk. Facultatieve waarborgen kunnen zijn diefstal, waardevolle voorwerpen, bouwrisico’s, bedrijfsschade, machinebreuk,…

Lees meer

Surf mee op de financiële markten

Met notes / optinotes

Onze notes worden uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL), gewaarborgd door AXA Bank Europe en aangeboden via het gamma optinote. Dankzij een vooraf gekend rendement of rendements-mechanisme weet u wat u kunt verwachten.

Meer info