BA Uitbating

Dekt de contractuele aansprakelijkheid

Deze polis dekt de extra - contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit.  Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dus op in de beroepensfeer.

In dit type contract kunnen 4 waarborgen worden onderschreven:

 1. De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.
  Bijvoorbeeld: tijdens gevelwerken beschadigt de uitvoerder de voordeur.
   
 2. BA na levering/ productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten. 
  Bijvoorbeeld: een wiel loopt af na vervanging van de banden in de bandencentrale.
   
 3. De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door u veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van uw werkzaamheid 
  Bijvoorbeeld: tijdens het herstellen van een pc laat uw technicus een computer vallen.
   
 4. Uw rechtsbijstand behartigt uw verdediging wanneer u schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook strafrechterlijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.
   

Vraag nu online aan Contacteer ons


ENKELE VOORBEELDEN:

 • Een schrijnwerker boort een gat in de muur van een klant en raakt hierbij per ongeluk een waterleiding.
   
 • De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet.
   
 • Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt.
 

Gelieven dit formulier in te vullen. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.